وقت تجاری سفارت ایتالیا

وقت سفارت ایتالیا درتهران

وقت سفارت ایتالیا درتهران

متقاضیانی که قصد مسافرت به کشور ایتالیا را دارند ، می بایست برای  دریافت ویزای ایتالیا اقدام نمایند ، اخذ ویزای ایتالیا مستلزم گرفتن وقت سفارت ایتالیا درتهران می باشد. متقاضیان وقت سفارت ایتالیا در تهران می توانند با مراجعه به سایت ایتالیا و بصورت آنلاین یا ازطریق آژانس های مسافرتی معتبر نسبت به گرفتن وقت سفارت ایتالیا درتهران اقدام نمایند.

ادامه مطلب …